Realizacja: Aplikacja do pomiaru czasu biegów

Aplikacja do pomiaru czasu biegów

Aplikacja okienkowa służąca do zarządzania uczestnikami biegów wraz z wewnętrznym spisem uregulowania kosztów udziału, Wstępne dane wczytywane są z systemu WWW, w którym wprowadzane są wszystkie niezbędne informacje na temat uczestników, aktualnych oraz archiwalnych wydarzeń, wraz z systemem automatycznej rejestracji. Po zakończeniu wydarzenia dane są eksportowane na serwer i generowana jest lista wyników do podejrzenia online. Aplikacja została zintegrowana z systemem SMSAPI.

Zapraszamy do polubienia naszych profili